Vi tar hensyn til personvern. Les vår personvernerklæring
Næringsbygg

NorgesGruppen Data

Fakta

  • Type lokaler: Totalrehabiliterte kontorlokaler
  • Adresse: Bedriftsveien 9
  • Areal: 2630 m2
  • Oppdragsgiver: NorgesGruppen
  • Fotograf: Stine Østby

Varierte arbeidsplasser

Lokalene til NorgesGruppen Data ligger i et industribygg i Groruddalen og er dype, med ensidig dagslys, lange korridorer som gav dårlig eller manglende internkommunikasjon. Vi åpnet opp lokalet og skapte en stor møtesone over to etasjer med en interntrapp for å bedre kommunikasjonen og samhandlingen mellom etasjene og avdelingene. Det visuelle uttrykket og bruken av blant annet farger er knyttet opp mot kundens visjon og verdier. Vi har utformet et aktivitetsstyrt kontor med mange ulike områder å jobbe i. Variasjonen av arbeidsplasser er stor, sett opp mot visuelt uttrykk og funksjon. Prinsippet for planløsningen bygger på oppdeling av soner sett opp mot eksterne-interne soner og ulik grad av samhandling og forstyrrelser.