Vi tar hensyn til personvern. Les vår personvernerklæring
Næringsbygg

Ø27

Fakta

  • Type lokaler: Næringsbygg
  • Adresse: Østensjøveien 27
  • Areal: 15.500 m2
  • Oppdragsgiver: NCC Property Development

Et robust og fleksibelt bygg

Østensjøveien 27 (Ø 27) er et flerbrukerbygg, med NCC selv som største leietaker. Bygget på totalt ca. 15 500 kvm stod ferdig for leietakerne i desember 2013. Bygget har vekket oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt for blant annet for å ha høye miljøambisjoner, som er nådd. Bygget er BREEAM sertifisert ”very good” og har passivhusstandard. 

Østensjøveien 27 er et signalbygg med karakteristisk og lett gjenkjennelig  fasade. Innvendig har bygget åpent atrium mot de ulike leieforholdene. Bygget er et fullservicebygg, med et bredt servicetilbud med bla. felles trimrom, møteromssenter, kaffebar og kantine for leietakerne. I tillegg til å bidra i en tidlig fase med teknisk strukturering og programmering har Metropolis jobbet med innsalg mot leietakere, leietakertilpasninger, ulike konsepter for leietakerne, farger og materialer til interiørene. Byggherren har erfart at det lønner seg å tenke helhetlig, fra førte til siste slutt i prosjektet. Utmerkelsene bygget har fått, den korte tiden det gikk å fylle opp bygget med leietakere og den økonomiske gevinsten ved salg av bygget har vis seg å bli en suksessoppskrift.

Det er når interiørarkitekten er med i tidlig fase av et prosjekt og påvirker hvordan byggets geometri, akseavstander, plassering av teknisk infrastruktur, bevegelsesmønster, logistikk og planløsning at interiør- og byggarkitektens kunnskap kommer til sin rett. Det er når vi sitter rundt bordet, arkitektfagene, byggherre og megler vi erfarer at vi får til et rasjonelt, robust og fleksibelt bygg med stor kommersiell verdi.