Vi tar hensyn til personvern. Les vår personvernerklæring
Næringsbygg

VNG Oslo

Fakta

  • Type lokaler: Kontor
  • Adresse: Filipstad brygge Oslo
  • Areal: 1600 kvm
  • Oppdragsgiver: VNG Norge AS

Verdier, visjoner og merkevare

VNG Norge AS er et selskap i den tyskeide VNG-gruppen. Selskapets to avdelinger i Stavanger og Oslo, relokaliserte til nye lokaler høsten 2011. De valgte ut nye lokaler på Filipstad Brygge i Oslo og Hinna Park i Stavanger. Metropolis ble trukket inn i prosjektene på svært tidlige stadier, og har deltatt tett i brukerprosessene i bedriften. Vi bistod VNG i søksprosessen etter nye lokaler i Oslo. I prosjekteringen av de nye kontorlokalene til VNG, har vi lagt vekt på at selskapets verdier, visjoner og merkevare skal gjenspeiles i lokalene, både i interne arbeidssoner og i executive-områder, spesielt tilrettelagt for kunder og besøkende. VNG Norge AS er et selskap med målsettinger om sterk fremtidig vekst. Dette fordrer at lokalene er fleksible og tilrettelagt for denne utviklingen. “Employment Branding” og rekruttering er fokusområder i VNG. De nye lokalene i Oslo og Stavanger skal bidra til å styrke selskapets posisjon i arbeidstakermarkedet, som en attraktiv, kvalitets- og kompetanseorientert arbeidsgiver.

Arealene er lagt opp med fleksible, tilrettelagte arbeidsplasser. I overgangen fra cellekontorer til åpent landskap, har VNG gjennomført en grundig prosess blant de ansatte, der Metropolis har fungert både som bisitter og bidragsyter. Bruk av visualiseringer og andre typer presentasjonsmateriell fra Metropolis har vært benyttet ved interne milepælsmarkeringer, som virkemidler i forhold til intern motivasjon for de kommende endringene.