Arealplanlegging

For å få et optimalt utbytte av de mulighetene som ligger i arkitekturen er det viktig å kartlegge og definere behov. Da har vi gode forutsetninger for, i fellesskap, å definere hva slags konsept og hvilke fasiliteter det er hensiktsmessig å videreutvikle i arkitekturen og som understøtter de ønskede målene og de gitte forutsetningen.

I tillegg til å analysere brukernes adferd og behov, analyserer vi byggets arkitektur, tekniske infrastruktur, akseavstander, bredden og lengden på bygget samt kommunikasjonsårer. Dette gir oss kunnskap om hvilke løsninger som er best for de ulike byggene, sett opp mot bruken og arealeffektiviteten.

Med vår allsidige erfaring innenfor ulike arkitektursjangere, bransjer og kunder, har vi en bred  erfaringsbakgrunn. Vi søker alltid å nå den beste løsningen for våre kunder. 

Vi tar hensyn til personvern. Les vår personvernerklæring