Næringsbygg

Kultur og verdier omsatt til interiørarkitektur.
Relokalisering eller rehabilitering av bedriftens lokaler er en unik anledning til å videreutvikle egen organisasjon. Vår rolle er å omsette bedriftens visjon, verdier og mål for prosessen til interiørløsninger som underbygger og reflekterer behovene. Metropolis bistår i dette arbeidet gjennom bl.a. å kartlegge bedriftens kjerneoppgaver, formelle og uformelle organisasjonsstruktur og bedriftskultur. Metropolis bistår flere av landets ledende eiendomsbesittere i prosessen med å forme nybygg eller rehabiliteringsprosjekter, med blant annet å få god arealeffektivitet i byggene, tilpasse bygget for leietakere, bistå i innsalg av prosjekter, utarbeide markedsmateriell og profilere bygg. Metropolis holder jevnlig kurs om nye arbeidsformer og arbeidsplassutforming.

Vi tar hensyn til personvern. Les vår personvernerklæring