Næringsbygg

Rosenborggata 19c

Fakta

  • Type lokaler: Næringsbygg
  • Adresse: Rosenborggata 19c
  • Areal:
  • Oppdragsgiver: Metropolis arkitektur og design AS & LOF arkitekter AS
  • Fotograf: Cathrine Holst / Metropolis

Inspirasjonsreisen

Vi har hatt et ønske om å ta med oss inspirasjon fra alle verdens hjørner, fra ulike kulturer, stemninger, farger, lyder og lukter inn i våre lokaler. Lokalene våre, et tog med lokomotiv og med mange vogner, med en utsikt i alle himmelretninger, minner oss på at vi må henge med, se utover, heve blikket for så å vende oss innover for å kunne skape vårt eget.

For å få til dette er lokalene våre utformet som et verktøy for vår arbeidsprosess. En katalysator som hjelper oss i å komme lenger med vårt arbeid. For å få til dette er våre 107meter lange lokaler delt opp i ulike soner.  

I prosjektsonene, som er oppkalt etter verdenshavene, Stillehavet, Middelhavet og Atlanterhavet, sitter vi sammen i ulike team. Noen av prosjektene varer i år andre noen få timer. Noen av prosjektteamene vil derfor være mer permanente, mens andre er mer flyktige. Alle har tilhørighet til et hav og en prosjektsone.

Mellom verdenshavene er det fast land. Disse sonene er mørkere i uttrykket og har rom som Lima, prosjektrommet der det til tider blir varmt, klamt og tett fordi konsentrasjonen er høy, eller Moskva, rommet der vi har de fortrolige samtalene bak lukket dør.

I New York, i den ene enden av lokalene, jobber vi med materialer, her er det liv og røre, musikk og uventede innslag. I andre enden av lokalet, i Cape Town, er det en annen stemning. Det er lysere, mer åpent og har et varmere uttrykk. Her samles vi for å spise, jobbe eller feste. De ulike stemningene og løsningene viser til bredden i uttrykk og prosjekter vi har i Metropolis og LOF.

Vi tar hensyn til personvern. Les vår personvernerklæring