Næringsbygg

ARNTZEN de Besche

Fakta

  • Type lokaler: Næringsbygg
  • Adresse: VIA Vika, Oslo
  • Areal: -
  • Oppdragsgiver: Artnzen de besche
  • Fotograf: Chris Borowiak

Kvalitet i alle ledd

Visjonen til AdeB er viktig og ordene LAGSPILL, INTEGRITET, KVALITET og ENGASJEMENT taler for seg selv. I den overordnede opplevelsen av kontorarealene ønsker vi å skape en gjenklang som speiler AdeB’s holdninger internt i organisasjonen og ut mot kundene.

Et interiør som skal bidra til økt arbeidsglede og trivsel.
Et interiør som reflekterer høy kvalitet i alle ledd og detaljer, samtidig som det med sine løsninger legger til rette for fleksibilitet og er med på å understøtte en variert arbeidshverdag.

Omgivelsene skal være bestandige, og være et sted for utvikling både personlig og for organisajonen. Interiøret skal i likhet med Adeb, holde det det lover.

Vi tar hensyn til personvern. Les vår personvernerklæring