Næringsbygg

Global Connect

Fakta

  • Type lokaler: Næringsbygg
  • Adresse: Snarøyveien 36
  • Areal:
  • Oppdragsgiver: Global Connect
  • Fotograf: Ragnar Hartvig

Å forbinde mennesker og teknologi

I 2019 offentliggjorde det norske fiber- og datasenter leverandøren Broadnet at de skifter navn og slo seg sammen med det dansk/tyske selskapet GlobalConnect. Nye GlobalConnect peker ut en ny kurs, og navnet gjenspeiler at selskapet nettopp forbinder mennesker og teknologi i en global verden. 

Nesten ett år tidligere startet Metropolis sitt samarbeid med daværende Broadnet. De hadde signert en ny leieavtale i Snarøyveien 36 på Fornebu med lokaler som åpnet for helt nye muligheter; større tverrfaglig synlighet og samarbeid, tilrettelagt for høy grad prosjektutvikling og kreative arbeidsprosesser og ikke minst et stort torg for alle som hjertet i lokalet. En unik arena for uformell samhandling.

Metropolis var så heldige å få være tidlig involvert i re-branding prosessen. For oss er det viktig at de nye lokalene nettopp underbygger og gir en opplevelse av en sterk identitet både for kunder og ansatte og bidrar aktivt i endringsprosessen. I tett samarbeid med de ansvarlige hos GlobalConnect arbeidet vi derfor med et visuelt uttrykk i lokalene for å underbygge nye verdier, visjoner og mål.

De tekniske og digitale ambisjonene er tydelig tilstede i de nye lokalene. En pulserende vegg med logo og grafiske elementer er det første som møter alle; synlig allerede nede i resepsjonen. Det eksterne møtesenteret og det store torget fremstår som varierte, røffe og «bold», i tydelig kontrast til de lyse og åpne arbeidsarealene. Resultatet har blitt en tydelig sammenheng og gjenkjennelse mellom den digital profilering og lokalene. Og skaper en stolthet hos de ansatte!

Vi tar hensyn til personvern. Les vår personvernerklæring