Prosess / Metode

Metropolis er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen ”Arkitektbedriftene”. Arkitektbedriftene bidrar aktivt til at Norge har en kvalifisert og konkurransedyktig arkitektbransje som tar samfunnsansvar og leverer tjenester som møter behovene i markedet og byggeprosjektene. Vårt kvalitetssystem og internkontrollsystem er fundert på etablerte systemer fra Arkitektbedriftene, MAKS10 og AY2010 (Arkitektenes Ytelsesbeskrivelse).

Metropolis følger en anbefalt prosess fra arkitektbedriftene, en modell vi selv har vært med å utvikle. Vi kartlegger, analyserer, definerer og konkluderer. 

Vi tenker arkitekturen innenfra og ut og setter mennesket i sentrum for arkitekturen.

Vi følger definerte faser og aktiviteter; alltid tilpasset prosjektets omfang og kunde:

1.Etablering:
Vi avklarer prosjektets rammebetingelser sammen med kunde.

2.Utredning:
Vi kartlegger brukerbehov og bygningstekniske behov, avklarer eventuelt gjenbruk og foretar eventuelle referansebesøk med kunden.

3.Skisse- og forprosjekt:
Her legges det føringer for arealdisponering. Vi utarbeider skisser og et førende interiørkonsept (uttrykk, farger, materialer, innredning) Forankres hos ledelse og brukere.

4.Detaljprosjekt:
Skisser og interiørkonsept videreutvikles til endelige planer og skjema tegninger. Beskrivelse av overflater, innredningselementer, møbler og belysning. 

5.Utførelse:
Vi bistår byggeplass i å kvalitetssikre utført arbeid og justerer og oppdaterer beskrivelser. VI supplerer tegninger og reviderer dokumenter. Oppfølging av leveranser.

Vi tar hensyn til personvern. Les vår personvernerklæring