Offentlig

Høgskulen på Vestlandet

Fakta

  • Type lokaler: Høyskole
  • Adresse: Inndalsveien 28, 5063 Bergen
  • Areal:
  • Oppdragsgiver:

Edens Hage

På Kronstad i Bergen er det ført opp et imponerende høgskoleanlegg, der studenter, lærere, sykepleiere og ingeniører er samlokalisert. Første byggetrinn som Metropolis, også var med på, sto ferdig i 2015 og var et bygningskompleks bestående av rehabilitering og nybygg. Byggetrinn 2, Edens Hage er et nybygg med høye miljømål; nullutslippsbygg- BREEAM Excellent med svært avanserte tekniske anlegg. Navnet på prosjektet kommer av en grønn lunge i første etasje i atriet i bygget. Der er det trær på 4,5 meter, busker og mose. De organiske formene som omslutter atriet og den varme materialbruken er med på å gi ytterlige innhold til navnet. 

Atriet er imponerende med sine buer og gallerier, det går over seks plan og avsluttes med glasstak. Metropolis har deltatt aktivt i brukerprosjektet med arbeidsplassutforming til de over 300 som skal jobbe i bygget sammen med ca 3000 studenter.

Prosjektet er et felles prosjekt med Kruse Smith, L2 arkitekter og Metropolis.

Vi tar hensyn til personvern. Les vår personvernerklæring