Restaurant / Hotell

Andvord Gard

Fakta

  • Type lokaler: Hotell
  • Adresse: Solsidevegen 73
    2686 Lom
  • Areal: 650 m2
  • Oppdragsgiver: Andvord AS

Kulturhistorie på Lom

Slektsgården Andvord i Lom er blitt gjort om til en gjestegård/privathotell. Bygningsmassen består av flere tømrede hus plassert tradisjonelt rundt et tun og viser typisk byggeskikk øverst i Gudbrandsdalen. I tillegg til de opprinnelige husene er det bygget nytt sovehus med plass til overnattingsgjester. Det ble utført en grundig analyse av NIKU, Norsk institutt for kulturminneforskning, før og under prosjekteringen for å finne frem til historien bak byggene. Overflater og farger som er valgt refererer til funnene i denne analysen.

En stor utfordring i prosjektet har vært knyttet opp til å finne et en balanse mellom restaurering av det opprinnelige og integrering av dagens krav til comfort. Gården/hotellet, hvor enkelte deler er datert tilbake til 1600-tallet, fremstår i dag som et topp moderne privathotell med stor respekt for tradisjoner.

Vi tar hensyn til personvern. Les vår personvernerklæring