Transformasjon / Rehablitering

Legeforeningen

Totalrehablitering

Legeforeningen kom til oss med et ønske om å åpne opp bygget og tilrettelegge for at medlemmene følte seg velkomne og kunne komme innom for en kaffe, de ønsket også å bygge merkevaren og fremheve inngangspartiet. Vi startet med en areal analyse og mulighet studie av bygget. Vi så et potensiale i å forbedre den interne kommunikasjonen og å utnytte det utvendige atriet til dette.

Bygget ble ferdigstilt i 1996 og tegnet av Torstein Ramberg. Innvendig var det behov for restrukturering og endringer, for å bli et Legenes hus for fremtiden.

Inngangspartiet er flyttet til en mer sentral plassering i fasaden. Den ble utvidet, fremhevet, og fikk ny skilting og belysning, slik at den i dag er en inviterende og synlig inngang.

Innvendig, i hjertet av bygget, er det åpnet opp mellom plan 1-4. Det nye atriet er blitt en grønn oase, et friskt pust med en visuell identitet som er annerledes enn resten av bygget. Dette gjør at det er spennende å bevege seg i rommet, det blir god luft og akustikk pga. plantene i tillegg til at arealet i 1.etasje. I atriet er det etablert en romslig og skulpturell trapp som knytter sammen etasjene. Grepet åpner opp, og inviterer publikum inn. Planløsningen fra ny inngang og inn i det åpne atriet, er intuitiv med adkomst for alle, med integrerte løfteplattformer og ramper for å løse de ulike nivåene i bygget.

Vi tar hensyn til personvern. Les vår personvernerklæring